Archives and Documentation Center
Digital Archives

İzmir Asarı Atika Müzesi'ndeki heykel başlarının envanter fotoğrafı